Een Tricksparty competitie gaat als volgt:

- Elk jaar worden 8 tricks aangeduid als "Verplichte Tricks"

- Een piloot moet voor een competitie inschrijven door het invullen en inzenden van twee ballet lijsten.

- Het eerste deel van een competitiedag is altijd de "Verplichte Tricks"

- Daarna gaan we even rusten  :-)

- Dan volgen de balletten

- Viering van de winnaar en deelnemers!

Momenteel is men de regels aan het herschrijven, die zouden spoedig klaar zijn. En dan zetten we die hier ook, natuurlijk.

 

Meer in detail:

Bij de start van een nieuw seizoen wordt door een Internationaal bestuur een lijst van 8 tricks bekend gemaakt. Dat zijn de verplichte tricks voor gans het seizoen.

Een wedstrijd start met een jury ontmoeting waarbij de vier verplichte tricks voor die wedstrijd bepaald worden, afhankelijk van de wind omstandigheden.

Dan volgt een piloten briefing waarbij de verplichte tricks worden aangekondigd en de piloten hier vragen kunnen over stellen. Practische dingen zoals de IN en OUT van het wedstrijdveld worden getoond en uitgelegd.

Verolgens start de wedstrijd zelf met de verplichte tricks.

Elke piloot heeft twee minuten om deze 4 tricks in een vastgelegde volgorde uit te voeren. De piloot heeft twee pogingen per trick, als hij dat wil.

De juryleden (3) geven punten van 1 (voor een mislukte poging) tot 10 (voor de perfecte trick!).

Als de piloot een tweede poging wenst te doen dan geven de juryleden nog altijd van 1 tot 10 punten, maar het resultaat van die tweede poging telt maar voor 80% in de uiteindelijke score. De hoogste waarde van beide pogingen wordt in de totaalscore opgenomen.

Voorbeelden: als een eerste poging 6 punten oplevert en de tweede poging 8, dan krijgt de piloot 6,4 punten voor die trick. Als een eerste poging 6 punten waard is en de tweede poging 7 punten, dan is de 6 de hoogste score (want 80% van 7 = 5,6)

Als alle piloten de verplichte tricks hebben gedaan is het aan de organisatoren om de resultaten te verwerken en is er een korte onderbreking.

Na de aankondiging van de resultaten (tijdens een piloten briefing) vliegen de piloten om de beurt hun ballet. Dit gebeurd op muziek die de piloten zelf mogen kiezen (re-mixes zijn toegelaten). Individuele piloten krijgen 3 minuten, pairs en teams hebben 4 minuten de tijd.

De deelnemers hebben ingeschreven met twee lijsten van 9 tricks (of toch minimum 6), waarbij elke trick maximaal twee keer mag gebruikt worden in een lijst.

Als ze aan de beurt zijn mogen piloten een tijdje "invliegen" om de wind omstandigheden aan te voelen, te bepalen met welke kite ze gaan vliegen en welke van de twee lijsten ze gaan uitvoeren (A of B). Ze mogen ook twee tricks uit die lijst vervangen door andere. Dit alles in samenspraak met de Field Director, die alles gaat verkondigen aan de juryleden.

Dan is het showtime! De muziek start en de piloot vliegt zijn 9 tricks in de volgorde van zijn lijst, met naar keuze toegevoegde tricks, lijnen, hoeken, stops en alles wat de piloot maar wil (en kan!). Het jureren gebeurd op twee vlakken:

- de juryleden beoordelen elk van de 9 tricks en geven de uitvoering een score volgens vier keuzes:  slecht, gemiddeld, goed en uitstekend (BAD, AVERAGE, GOOD, EXCELLENT)
De uiteindelijke score voor elke trick is afhankelijk van in welke moeilijksheidsgraad een trick ingedeeld is. Alle tricks zijn immers onderverdeeld in groepen van "gemakkelijk" tot "moeilijk".

- een ander score-onderdeel is de "stijl", zelf nog eens onderverdeeld in twee delen:

- Een score wordt gegeven voor de Artistieke waarde van een ballet. Vooral of het ballet samenvalt met de muziek en of het aangenaam is om naar te kijken.

- Dan nog een score voor het technische component, afhankelijk van de technische vaardigheden van de piloot, de moeilijheidsgraad van het totale ballet.
Als elke piloot z'n ballet gedaan heeft is het weer aan de organisator om alle scores door een programma te draaien en het uiteindelijke resultaat te bekomen.

De rangschikking voor de wedstrijd wordt aangekondigd en de top 3 wordt op het podium geroepen. Daarna nemen we graag een groepsfoto van alle piloten en juryleden, tesamen met een paar kites.

En zo heeft iedereen een heuse party gehad! Een Tricksparty!

Om te tonen hoe het resultaat er kan uitzien geven we hier de resultaten van de verplichte tricks van een Nederlandse wedstrijd alsook de einduitslag van dezelfde competitie:

   
© Tricksparty