Deze trick wordt enkel gebruikt in "Tricks Party North" (scores nog niet gekend)

BAD AVERAGE GOOD EXCELLENT
0 0 0 0

 

INVERSE CASCADE

(reverse rolling cascade)

Definitie:

From a horizontal line do a series of inverses that alter in direction and are connected while going straight down. Start van uit een horizontale lijn en doe een reeks Inverses die afwisselen in richting en verbonden zijn, en dit alles in een rechte lijn omlaag.

Aandachtspunten:

Recht omlaag, constant ritme, niet vliegen tussen de elementen.

Jury:

Vlotte uitvoering

 

(geen video)

 

 
   
© Tricksparty